Daftar Artikel

Ritual Versus Esensi

26 Februari 2014
Sebagai orang beriman kita mesti belajar menaati ritual-ritual yang diselenggarakan gereja dalam rangka menghayati dan memperdalam iman percaya kita.

Hati Seluas Dunia

21 Februari 2014
Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas, buatlah hatimu seluas telaga yang mampu meredam setiap kepahitan.

Berani Gagal

20 Februari 2014
Dosa tidak berkaitan dengan kegagalan. Dosa adalah menolak berkata, "Tuhan selamatkanlah aku."

Pemberian Terbaik

20 Februari 2014
Jumlah dan besaran persembahan bukan yang utama dan terutama, tetapi memberikan diri sebagai persembahan yang hidup, penuh ucapan syukur dan kerelaan itulah yang sangat menentukan.