Download Tata Ibadah Jadwal Kebaktian Lihat Arsip

Jadwal Kebaktian : Selasa 25 Desember 2018

"KENALI, TERIMA, DAN NYATAKAN SANG TERANG"

——— Yohanes 1 : 1-14

Pelayan Kebaktian


Tugas Nama
PF Pdt. Janoe Widyopramono
PPP - 1 Pnt. Jimmy Pattinasarany
PPW - 2 Pnt. Zisca Avia F. Pesiwarissa
PPJ 1 - 3 Pnt. Prita Hutasoit Purba
PPJ 2 - 4 Pnt. Poltak Ronald Simbolon
PL - 5 Pnt. Debora Herawati Sadrach *
PPL - 6 Pnt. Benny Yohanes Pasaka
PL - 7 Pnt. Virgina V.S. Tampubolon
PL - 8 Pnt. Risen Yan Piter
PL - 9 Pnt. Susilo Adhi Nugroho **
PL - 10 Pnt. Ferryanto Kokro
PL - 11 Pnt. Haryo Wibisono *
PL - 12 Pnt. Kriesmin Kusmaryeti
PL - 13 Pnt. Frenky Lumban Tobing
PL - 14 Pnt. Rostiati N.R. Napitupulu **
PL - 15 Pnt. Harri Triyogo Basuki
PL - 16 Pnt. Mulatingsih Rawung
PL - 17 Pnt. Tamaria M. Soesatio
PL - 18 Pnt. Neil Edwin Michael Sahuleka
PL - 19 Pnt. Tulus Suparto
PL - 20 Pnt. Roni Mangatur Sirait
PL - 21 Pnt. Susanti Basuki
PL - 22 Pnt. Blossom Bernard Purba
PL - 23 Pnt. Marina Morana Pakpahan
PL - 24 Pnt. E. Titi Panti Yoss
PL - 25 Pnt. Daniel Ngadimin
PL - 26 Pnt. Agung Deddy Heryanto
Pemusik Tim Pemusik Natal
Pemusik Tim Pemusik Natal
PEMUSIK - 27 Tim Pemusik Natal
P. Pujian Largo Chorale
Tugas Nama
PF Pdt. Tohom Marison Pardede
PPP - 1 Pnt. Aditiawan Wibisana
PPW - 2 Pnt. Sabtiwi Enny Sulastri
PPJ 1 - 3 Pnt. Rewin K.A. Simorangkir
PPJ 2 - 4 Pnt. Betsy S.R. Tobing
PL - 5 Pnt. Baginda P.Y.C. Hutapea *
PPL - 6 Pnt. Harlan Desmon Sitompul
PL - 7 Pnt. Lotty Siagian
PL - 8 Pnt. Asa Patia Silalahi
PL - 9 Pnt. Nengy Budi Gutama **
PL - 10 Pnt. Welly Wauran
PL - 11 Pnt. Endang Martani *
PL - 12 Pnt. Etty Hendrisari
PL - 13 Pnt. Kevin Clarence Nathaniel
PL - 14 Pnt. Marizca E.M.T. Matondang **
PL - 15 Pnt. Naomi Happy Kristianti
PL - 16 Pnt. Daniel Martadi
PL - 17 Pnt. Arman Widya
PL - 18 Pnt. RA. Sri Dharmayanti
PL - 19 Pnt. Constantina Dewi P. Pakpahan
PL - 20 Pnt. Sofijumine A.N. Bessie
PL - 21 Pnt. Boyed M. Cornellis Ratuwalu
PL - 22 Pnt. Lusy Aprilla Tarigan
PL - 23 Pnt. Marihot T.P. Siahaan
PL - 24 Pnt. Haslingga Wibawa **
PL - 25 Pnt. Sigit Muntoro Setyo Wibowo
PL - 26 Pnt. Febianto Tri Hasmono
Pemusik Tim Pemusik Natal
Pemusik Tim Pemusik Natal
PEMUSIK - 27 Tim Pemusik Natal
P. Pujian PS Galilea
Tugas Nama
PF Pdt. Em. Lazarus Hendro Purwanto
PPP - 1 Pnt. Dody Indrolaksono
PPW - 2 Pnt. Surta Rosdiana Tampubolon
PPJ 1 - 3 Pnt. Tukiran Heru Susanto
PPJ 2 - 4 Pnt. Lydia Rina Tatkari
PL - 5 Pnt. Agus Winanto Hardjodiwirjo *
PPL - 6 Pnt. Ety S. Gunawan
PL - 7 Pnt. Elizabeth Suprapti
PL - 8 Pnt. Glorious Edwin Dewayana
PL - 9 Pnt. Yolanda Tobing Madethen **
PL - 10 Pnt. Adnan Suryono
PL - 11 Pnt. Lucy Bungawan *
PL - 12 Pnt. Tigor Karnegie H. Sinaga *
PL - 13 Pnt. Suyatmi
PL - 14 Pnt. Siadji S.P. Simatupang **
PL - 15 Pnt. Endang Murniati
PL - 16 Pnt. Immanuel Kasidi
PL - 17 Pnt. B.N.M. Oloan Sihombing
PL - 18 Pnt. Rr. Erna Nicodemus Alle
PL - 19 Pnt. Jisbard Jereth Bowakh
PL - 20 Pnt. Etika Rosanti
PL - 21 Pnt. Andreto Tri Gunardi
PL - 22 Pnt. Mangara T. Darwin Sianipar
PL - 23 Pnt. Dewi Prihatin Setya Pertiwi
PL - 24 Pnt. Dempsy Robby Kambey
PL - 25 Pnt. Sahat Parulian Panggabean
PL - 26 Pnt. Jefirstson Richset Riwukore
Pemusik Tim Pemusik Natal
Pemusik Tim Pemusik Natal
PEMUSIK - 27 Tim Pemusik Natal
P. Pujian Agape Choir