Jadwal Kebaktian Lihat Arsip

Jadwal Kebaktian : Minggu 13 April 2014

"JADILAH KEHENDAKMU"

——— (Matius 26 : 36 - 46)

Di taman Getsemani, Yesus tampil memperlihatkan kemanusiaan diri-Nya. Menghadapi hukuman salib, Ia menjadi begitu sedih dan gentar, bahkan takut sekali (ayat 37, 38). Maklum, hukuman salib sangat menyakitkan, mengerikan, dan memalukan. Namun dalam menghadapinya, Yesus bersikap: 1. tidak melarikan diri untuk menghindarinya; 2. memohon kepada Allah Bapa, jika mungkin, membebaskan-Nya; 3. meminta para murid untuk berdoa dan berjaga-jaga bersama Dia (ayat 40-41). Namun, yang indah ialah Yesus tidak memaksa ataupun menuntut supaya Allah, Bapa-Nya, mengabulkan permohonan-Nya. Justru sebaliknya, Ia menyerahkan dan memercayakan sepenuhnya kepada kehendak Sang Bapa. Sikap ini memperlihatkan kepekaan-Nya akan rencana Allah Bapa atas diri-Nya. Itulah yang Yesus dahulukan dan utamakan, walaupun konsekuensinya berupa penghinaan dan penderitaan yang sangat berat yang harus dialami-Nya. Nasihat penting diberikan Yesus kepada murid-murid-Nya: ”Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan; roh memang penurut, tetapi daging lemah.” (ayat 41). Nasihat ini sangat penting, karena betapa sering manusia jatuh dalam perbuatan dosa akibat mengutamakan keinginan dagingnya, daripada takut akan TUHAN Allah. Padahal, ”berbahagialah setiap orang yang takut akan TUHAN, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkanNya.” (Mazmur 128:1). TUHAN Allah mahabaik, maka hidup menurut jalan kehendak-Nya pasti pada akhirnya mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi kita. Maka, bukan kehendakku, melainkan jadilah kehendakMu, ya TUHAN. (JHW) Upload by EG08072014

Pelayan Kebaktian