PERSEKUTUAN DOA PAGI

16 Desember 2017 07:00:00
Tema :
DIBEBESKAN UNTUK MEMULIHKAN

Bacaan :
Mazmur 85 : 1 – 14

Tema :
MENANTI : KESEDIAAN UNTUK DIUBAH

Bacaan :
Yesaya 64 : 1 – 9

Pelayan Firman :
Pdt. Lusindo Tobing (GKJ Nehemia)

Pelayan Liturgi :
Kedo/ Grace D.

Pelayan Musik :
Dion Sihaloho

Bertempat di ruang Athena