PERSEKUTUAN DOA PAGI

13 Januari 2018 07:00:00
Tema :
Jangan Pamer & Rendahkan Hatimu

Bacaan :
Matius 6 : 5 – 7

Pelayan Firman :
Ibu Mutiara Siwabessy

Pelayan Liturgi :
Dwira Sekarkinasih

Pelayan Musik :
May Laturiuw

Bertempat di ruang Athena