PERSEKUTUAN DOA PAGI

18 November 2017 07:00:00
Tema :
BIJAKSANA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN

Bacaan :
Matius 25 : 1 - 13

Pelayan Firman :
Sdr. Ronald Pekuwali

Pelayan Liturgi :
Rosida

Pelayan Musik :
Dion Sihaloho

Bertempat di ruang Athena