PERSEKUTUAN DOA PAGI

18 Mei 2019 07:00:00
Tema :
Kelegaan dalam Perjumpaan dengan Tuhan

Bacaan :
Mazmur 4

Pelayan Firman :
Bpk. Ichwan Panggabean

Pelayan Liturgi :
Ibu Flora Hutapea

Pelayan Musik :
Bpk. Dion Sihaloho

Bertempat di ruang Athena