PERSEKUTUAN DOA PAGI

17 November 2018 10:00:00
Tema :
Persaudaraan yang Rukun

Bacaan :
Mazmur 133

Pelayan Firman :
Bp. Mahendra Putra

Pelayan Liturgi :
Ibu Vita Samma

Pelayan Musik :
Bp. Dion Sihaloho

Bertempat di ruang Athena