PERSEKUTUAN DOA PAGI

11 Agustus 2018 07:00:00
Tema :
Bersama Saling Menopang

Bacaan :
Kisah Para Rasul 20: 32- 35

Pelayan Firman :
Pdt. Slamet Riyadi Siswaantara

Pelayan Liturgi :
Ibu Yanti Santoso

Pelayan Musik :
Ibu May Laturiuw

Bertempat di ruang Athena